Foto Blackhole…..beeld van “De Opname”?

‘Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.’ (Lucas 21:25-26)

Zoals deze zijn er in de Bijbel vele verzen die aanhalen dat de Schepper laat zien in zijn schepping wie hij is en tekenen die dingen kunnen duidelijk maken.

Zou het kunnen zijn dat het zwarte gat een beeld is van de komende opname van de Gemeente? Het beeld van een deur een toegang tot een andere dimensie?