Openbaring 12

toegevoegd 29-sep-2017

23 sep is voorbij en de gemeente is nog steeds op aarde. Maar we blijven zoeken en schatgraven in de bijbel en uitzien naar de komst van de bruidegom.

Ik geef je een paar video’s van een vlogger ter overdenking.

Rejoice! You Have Been Given a Great Sign! Part 1

Rejoice! You Have Been Given a Great Sign! Part 2

Rejoice! You Have Been Given a Great Sign! Part 3

——————————————————————————————————————————————

Kees Abspoel, op zijn blog bekend als Appie, heeft een mooie samenvatting geschreven over het teken in de hemel wat beschreven wordt in Openbaring 12.

Over Openbaring 12 is al veel geschreven. Openbaring 12 vertelt over een teken aan de hemel. In dit geval het sterrenbeeld Maagd. Bij veel mensen gaan dan allerlei alarmbellen rinkelen. Immers, het woord ‘sterrenbeeld’ roept associaties op met astrologie, het occulte en zelfs hekserij. Dat is echter niet correct: de Here God Zelf stelde de zon, maan, sterren en planeten aan de hemel. “Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd opgaan, en bestuurt gij de Beer met zijn jongen?” vraagt de Here God aan Job. Job 38:32 “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen” begint Psalm 19. “Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen.” Psalm 119 vers 89

lees verder op Appie

en het vervolg

Wie is het kind uit Openbaring 12?

Of als je liever een filmpje wilt bekijken met een complete samenvatting: