Twee Werelden

Deze wereld heeft niet het eeuwige leven….of wel?

Je moet wel een enorme optimist zijn om nog te geloven dat alles beter wordt in de wereld. Dat we met zijn allen werken aan een betere wereld. Nog even en er zal geen honger meer zijn. Wacht maar er wordt hard gewerkt aan een kuur voor kanker.

Geloof je echt dat er straks geen oorlog meer zal zijn? Geen natuurrampen? Geen vluchtelingen? Dat we nog steeds evolueren?
Als wij mensen zouden zijn zoals we bedoeld waren dan zou het misschien gekund hebben. Maar dat is helaas niet zo. God had ons gemaakt om in perfecte harmonie met Hem te kunnen leven. We hebben het niet gewild. De zondeval was een feit. En zeg nou niet dat het Adam zijn schuld was. Jij en ik zouden uiteindelijk ook de fout ingegaan zijn. We zijn geen haar beter. Net als de slang Eva van alles influisterde zo doet hij het nog steeds. Alleen vandaag de dag fluistert hij niet meer maar schreeuwt de hele dag door via de media. En ook wij maken steeds de verkeerde egoïstische keuzes.

Zie daar mijn mensbeeld. Het beeld van de gevallen mens. De mens die het zonder God denkt te kunnen redden. We leven sinds die tijd op oorlogsterrein. De huidige wereld is op dit moment onder heerschappij van satan. Als je God wil volgen moet je tot bekering komen en anders leren denken en doen dan dat wat natuurlijk lijkt. En dat vind die bokkepoot niet leuk.

Omdat de wereld in de macht van de boze ligt is het heel vanzelfsprekend dat het een zooitje is. Hij wil namelijk helemaal ons geluk niet want hij walgt van ons.

Dit stukje uit de film Suing the Devil spreekt voor zich. Hier laat ie duidelijk zien wie hij is.

Als je snapt dat de wereld eigenlijk nu in de handen van satan is dan is het niet moeilijk te begrijpen dat hij nog steeds de macht wil grijpen. Hij is nog steeds bezig om zijn rijk te vestigen. En dat zal hem nog lukken ook. Al is het maar voor een korte tijd. Ik heb het dan over wat diverse hoge heren willen gaan stichten, de Nieuwe Wereld Orde. Een naar verhouding kleine groep stinkend rijke mensen die niet naar de hemel willen omdat ze God haten en weten dat ze naar de hel gestuurd zullen worden om hun daden. Maar ook daar willen ze niet wezen dus proberen ze hier hun hemel op aarde te vestigen onder leiding van de antichrist.

Wij staan aan de rand van dat gebeuren.

Ik geloof echter dat dit zal gebeuren nadat de gemeente, alle gelovigen, ineens wereldwijd zijn verdwenen. Zij zullen worden weggenomen in een ogenblik. De bijbel noemt dat de opname. Een ieder die leefde vanuit vertrouwen op Jezus zal daar bij mogen zijn. En er is feest in de hemel. Het bruiloftsfeest.

Rapture
Als alle gelovigen weg zijn is er ineens alle ruimte voor God’s tegenstander. Hij wordt niet meer tegen gehouden door de mensen  die leefden met God. Er zal een vreselijk tijd zijn op aarde. Zeker voor diegenen die alsnog zien dat Jezus uiteindelijk heer en meester is en niet degene die de macht zal grijpen, de antichrist. En met hem de valse profeet.

Na die periode zal er een rijk zijn op aarde van 1000 jaar vrede. Jezus zal een einde maken aan de macht van de antichrist. Hij wordt opgeborgen en later wordt er met hem afgerekend. Hoe dat zal zijn is echt al onvoorstelbaar. 1000 jaar dat Jezus zal regeren en dat het eigenlijk al een stuk hemel op aarde zal zijn.

Aan het eind van die 1000 jaar zal de satan nog een korte tijd worden vrij gelaten en als nog mensen weten te verlijden. Vraag me niet waarom en hoe dat kan want daar snap ik ook helemaal niets van. Maar de bijbel vertelt dit.

Dan zal nadat een ieder beoordeeld of veroordeeld is door God de vader er voor eeuwig scheiding zijn. Ieder heeft een keus kunnen maken. Wil je leven voor God en uit genade? Of accepteer je die genade niet en kies je partij voor de boze, de satan.

De wereld zal volkomen vernieuwd worden en zelfs ook de hemel zal  totaal nieuw worden en die twee worden samen een compleet nieuwe schepping. God zal bij de mensen wonen die voor Hem gekozen hebben. Hij zal net als vroeger bij Adam en Eva bij ons zijn en met ons leven. Hij zal ons troosten van alle ouwe zeer. Hij zal met ons wandelen, praten, lachen. En er is vrede. Geen ziekten meer. Geen lijden. Geen pijn. Al die oude dingen zijn voorbij en kunnen niet bestaan in de directe omgeving van God zelf en zijn schepselen.

Het zal zijn zoals het min of meer was in het paradijs. Maar dan nog beter. Nog grootser. Nog mooier. We zullen een volmaakt leven hebben en mogen groeien en genieten en elkaar kennen zoals nooit tevoren. Dat is zoals God het gewild had. Dat is leven zonder zonden. Zonder een satan en zonder gevallen engelen.
Hier kijk ik naar uit en daar droom ik van hoe dat zal zijn.
Waarschijnlijk is het beter en mooier dan ik me voor kan stellen. En toch zal het ook kenmerken hebben van de oude aarde. Anders zouden we er ons niet thuis kunnen voelen. En alle en ieder zal een zijn niet vanuit macht en onderdrukking. Maar omdat er volmaakte liefde en echtheid is.

Zie hier mijn dilemma. Aan de ene kant heb je de neiging om vast te houden aan deze wereld, terwijl de betere wereld aanstaande is. Vandaar mijn naam voor deze site ” Tussen twee werelden” . De veranderingen zijn aanstaande en alles wijst er op dat Jezus zijn gelovigen komt halen. Dus ik zie reikhalzend uit naar dat moment. Terwijl dat ook bere spannend is en een hoop onzekerheid heeft over hoe het zal zijn.

Deze wereld moet nog een hoop dingen meemaken. Het zal bijna tot op de draad vernield worden. Maar uiteindelijk zal het mooier worden dan het was in de hof van Eden. En dan niet een klein stukje ergens op aarde maar wereldwijd. En de zeeën zullen er niet meer zijn. Dat geeft veel extra ruimte! Er is ook een grote hemelse stad Jeruzalem met afmetingen in het vierkant van Amsterdam tot Moskou. Nog meer plek. De scheiding tussen hemel en aarde is weg. Hemel en aarde zijn beiden nieuw en samen een. Dat moet een onmeetbare ruimte zijn. En God wil het liefst dat ieder samen met Hem en met zijn Zoon en de Heilige Geest daar zal zijn om er te genieten en te leven in harmonie. Ook jij mag er bij zijn. En je mag de keus maken om nu al je over te geven aan Jezus. Als je dat wilt, vrijwillig. Accepteer dat je niet je eigen leven in handen hebt en wil houden. Zie in dat we in de ogen van God allemaal het verkeerde doen of althans zeker iets verkeerd doen. Dat we ons doel missen zonder God, dat is letterlijk zonde. Jezus heeft voor alle shit betaald. Hij heeft ook jouw ticket voor de reis naar die nieuwe aarde betaald. Je hoeft hem alleen maar op te halen. We zijn er nog niet maar het komt.